Publishers

Tranoscius, a. s.
Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš ,
tel./fax 044/552 30 70, 044/551 48 39, web: www.tranoscius.sk;
Director: Mgr. Ľubomír Turčan, lubomir.turcan@tranoscius.sk;
Chief Editor: PhDr. Daniela E. Hroncová-Faklová, 0905 477 625, sefredaktor@tranoscius.sk

ViViT, s. r. o.
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok (Ing. Mikuláš Lipták )
Tel. 052/452 53 61, e-mail: vivit@sinet.sk, web: www.vivit.sk

Aurora (Polárka)
- editor of north evangelical literature (Mgr. Michal Hudák)
032 41 Vavrišovo 333
Tel. 044/527 11 04, e-mail: hudakpolarka@stonline.sk

EVANJELICKA CIRKEV AUGSBURSKEHO VYZNANIA NA SLOVENSKU Ã
Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart