Contacts - Eastern district

Bishop’s Office of the Eastern District

Headquarters: Hlavná 137, P. O. BOX 119, 080 01 Prešov

Tel./fax: 051/772 25 15, 0918 828 379

E-mail: sekretariat@vychodnydistrikt.sk

Web: www.vychodnydistrikt.sk

Bishop of ED: Mgr. Slavomír Sabol
Inspector of ED: Ing. Ján Brozman

Conferences (Seniorats):

Gemerský
Košický
Liptovsko-oravský
Šarišsko-zemplínsky
Tatranský
Turčiansky

EVANJELICKA CIRKEV AUGSBURSKEHO VYZNANIA NA SLOVENSKU Ã
Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart