Bishop Miloš Klátik Recieved a Medal from Banská Bystrica Self-governing Region

Chairman of Banská Bystrica Self-governing Region Vladimír Maňka awarded a medal to bishop Miloš Klátik for his spiritual service in favour of local inhabitants and for development of relationships with Slovaks living abroad. The celebration was held in the J.G.Tajovský Theatre in Zvolen on 7 November.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk  | 22.11.2013

back to category

EVANJELICKA CIRKEV AUGSBURSKEHO VYZNANIA NA SLOVENSKU Ã
Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart